×MENU Biostat

Tag: narzędzia badawcze (21)
Tajemniczy klient - fast food

Fast Food
Badanie standardów obsługi klienta w restauracjach typu Fast Food
 
 
 • Klient: branża gastronomiczna
 • Ilość punktów usług: 12
 • Rozkład terytorialny: cała Polska
 • Problemy: spadek sprzedaży w ostatnim roku o 6% niedopracowane standardy obsługi klienta
 • Weryfikacji jakości obsługi klienta przez personel
 • Określenia zgodności zachowań personelu z przyjętymi standardami obsługi
 • Określenia trafności i użyteczności przyjętych standardów obsługi
 • Wskazania obszarów wymagających zmiany przyjętych procedur
 • Utrwalenie właściwych wzorów zachowań personelu i standardów obsługi
 • W 12 wybranych restauracjach sieciowych, zlokalizowanych na terenie całej Polski, przeprowadzono po cztery obserwacje metodą tajemniczego klienta
 • Każdą obserwację w wybranej restauracji prowadził inny audytor, co pozwoliło zobiektywizować wnioski oraz zminimalizować ryzyko rozpoznania obserwatorów
 • Obserwacje były rejestrowane z wykorzystaniem ukrytych mikrokamer oraz dyktafonów
 • Wykonane zostały zdjęcia dań oraz wybranych elementów przestrzeni restauracji
 • Audytorzy – bezpośrednio po przeprowadzeniu obserwacji – dokonali oceny jakości obsługi wypełniając odpowiedni kwestionariusz on-line
 • Zamawiający miał dostęp do danych kwestionariuszowych oraz do materiałów audio/wizualnych poprzez odpowiednią aplikację na stronie http://www.cati-system.pl/mystery-shopping
 • Zamawiający mógł wykorzystać aplikację internetową do samodzielnego bieżącego opracowywania wyników
 • Sporządzony został raport dla Zamawiającego zawierający ilościowe i jakościowe dane, zawarte na diagramach, tabelach, wykresach i zdjęciach, wnioski i rekomendacje
 • Personel otrzymał listę pożądanych zachowań oraz zdjęć przedstawiających, jak powinien i jak nie powinien wyglądać oferowany produkt
 • Obserwacje zostały powtórzone po upływie dwóch miesięcy od czasu przedstawienia wniosków z badań
 • Zweryfikowano jakość obsługi klienta, w takim zakresie jak:
 • czas reakcji obsługi
  - sposób powitania i pożegnania klienta
  - przekazanie informacji o produktach
  - zgodność ścieżki postępowania przy wyborze dań
  - zachowanie czystości miejsca spożywania posiłków
  - estetyka wydawanych posiłków
  - jakość wydawanych posiłków
 • Zalecono modyfikację standardów obsługi poprzez wprowadzenie wariantów dla określonego typu klientów oraz dla określonej pory dnia
 • Zmodyfikowano procedurę szybkiego diagnozowania potrzeb żywieniowych klientów
 • W niektórych restauracjach zalecono zmianę funkcjonalnych elementów przestrzeni
 • W punktach, w których zrealizowano obserwacje, liczba klientów wzrosła o ok 15-20%
 • W punktach, w których zastosowano rekomendacje, liczba klientów wzrosła o ok 8-16%

Tajemniczy klient - hotele

Hotele
Wypracowanie standardów obsługi klienta w obiekcie hotelowym
 
 
 • Typ klienta: branża hotelarska
 • Liczba miejsc realizacji badań: 1
 • Obszar funkcjonowania: średniej wielkości miasto na prawach powiatu
 • Problemy: brak wzrostu liczby gości mimo intensywnej kampanii reklamowej; niski odsetek powracających klientów; niski odsetek zainteresowanych finalizujących transakcję
 • Oceny umiejętności rozpoznawania potrzeb klienta przez pracowników obsługi
 • Oceny doboru stylu, formy i treści komunikacji do określonego typu klienta na etapie prezentacji oferty
 • Oceny estetyki i funkcjonalności wnętrza obiektu, w tym znajdujących się w hotelu kawiarni i restauracji
 • Oceny jakości obsługi klienta na recepcji, w kawiarni, restauracji oraz w przestrzeni noclegowej
 • Wypracowanie standardów obsługi klienta
 • Przeszkolenie personelu z zakresu standardów obsługi klienta
 • Wystosowane zostały zapytania w formie e-mailowej i telefonicznej z zakresu oferty noclegowej i gastronomicznej – z rozróżnieniem określonych typów klienta – zgodnie z metodą mystery calling
 • Wykonana została analiza adekwatności stylu, formy i treści komunikacji z klientem względem potrzeb klienta
 • Przeprowadzona została selekcja audytorów oraz szkolenie pod kątem wiedzy z zakresu obsługi hotelowej
 • Przeprowadzone zostały trzy niezależne obserwacje przez tajemniczych klientów występujących w roli gości hotelowych
 • Audytorzy ocenili poszczególne aspekty funkcjonowania obiektu na odpowiednim kwestionariuszu ankiety, zarejestrowali nagrania audio/wideo oraz wykonali zdjęcia odpowiednich części obiektu
 • Zorganizowane zostały spotkania warsztatowe z managerami hotelu mające na celu wypracowanie standardów obsługi klienta
 • Sporządzony został raport podsumowujący, wraz z tutorialem dla pracowników
 • Zorganizowane zostało szkolenie pracowników z zakresu przestrzegania standardów obsługi klienta
 • Wypracowanie standardów obsługi klienta oraz przeszkolenie pracowników z zakresu rozpoznawania potrzeb klientów oraz z zakresu form i sposobów komunikacji
 • Wzrost odsetka gości korzystających z kawiarni (6%) i restauracji (11%) po 6 miesiącach od przeprowadzenia szkoleń z pracownikami
 • Wzrost ilości zapytań oraz odsetka sfinalizowanych transakcji w stosunku do ogółu zapytań (19%)
 • Wzrost zadowolenia gości – ustalony na podstawie wewnętrznych ankiet monitoringowych
 • Prawie dwukrotny wzrost odsetka powracających klientów

Tajemniczy klient - banki

Prowadzimy badania tajemniczy klient -mystery shopping- na terenie całego kraju. Badanie tajemniczy klient dostarczają informacji na temat działania Twojej firmy. Skorzystaj z naszych usług.


Tajemniczy klient - telefonia

Prowadzimy badania tajemniczy klient -mystery shopping- na terenie całego kraju. Badanie tajemniczy klient dostarczają informacji na temat działania Twojej firmy. Skorzystaj z naszych usług.


Tajemniczy klient - stacje benzynowe

Prowadzimy badania tajemniczy klient -mystery shopping- na terenie całego kraju. Badanie tajemniczy klient dostarczają informacji na temat działania Twojej firmy. Skorzystaj z naszych usług.


Tajemniczy klient - butiki

Prowadzimy badania tajemniczy klient -mystery shopping- na terenie całego kraju. Badanie tajemniczy klient dostarczają informacji na temat działania Twojej firmy. Skorzystaj z naszych usług.


Tajemniczy klient - fitness

Prowadzimy badania tajemniczy klient -mystery shopping- na terenie całego kraju. Badanie tajemniczy klient dostarczają informacji na temat działania Twojej firmy. Skorzystaj z naszych usług.


Tajemniczy klient - biura podróży

Prowadzimy badania tajemniczy klient -mystery shopping- na terenie całego kraju. Badanie tajemniczy klient dostarczają informacji na temat działania Twojej firmy. Skorzystaj z naszych usług.


Jakość obsługi klienta

Prowadzimy badania tajemniczy klient -mystery shopping- na terenie całego kraju. Badanie tajemniczy klient dostarczają informacji na temat działania Twojej firmy. Skorzystaj z naszych usług.


Tajemniczy klient - oferty pracy

Prowadzimy badania tajemniczy klient -mystery shopping- na terenie całego kraju. Badanie tajemniczy klient dostarczają informacji na temat działania Twojej firmy. Skorzystaj z naszych usług.


Placówki odchudzania

Prowadzimy badania tajemniczy klient -mystery shopping- na terenie całego kraju. Badanie tajemniczy klient dostarczają informacji na temat działania Twojej firmy. Skorzystaj z naszych usług.


Tajemniczy Klient

Prowadzimy badania tajemniczy klient -mystery shopping- na terenie całego kraju. Badanie tajemniczy klient dostarczają informacji na temat działania Twojej firmy. Skorzystaj z naszych usług.


Sieć fast food

Prowadzimy badania tajemniczy klient -mystery shopping- na terenie całego kraju. Badanie tajemniczy klient dostarczają informacji na temat działania Twojej firmy. Skorzystaj z naszych usług.


Mystery shopping

Prowadzimy badania tajemniczy klient -mystery shopping- na terenie całego kraju. Badanie tajemniczy klient dostarczają informacji na temat działania Twojej firmy. Skorzystaj z naszych usług.


Zestawienie danych

Prowadzimy badania tajemniczy klient -mystery shopping- na terenie całego kraju. Badanie tajemniczy klient dostarczają informacji na temat działania Twojej firmy. Skorzystaj z naszych usług.


Case study

Prowadzimy badania tajemniczy klient -mystery shopping- na terenie całego kraju. Badanie tajemniczy klient dostarczają informacji na temat działania Twojej firmy. Skorzystaj z naszych usług.


Blog

Prowadzimy badania tajemniczy klient - mystery shopping - na terenie całego kraju. Badanie tajemniczy klient dostarczają informacji na temat działania Twojej firmy. Skorzystaj z naszych usług.


Zastosowanie aplikacji SurvGo w badaniu satysfakcji klientów

Aplikacja surv go pomocna w badaniach satysfakcji klinetów


Zaufali nam:

KONTAKT

shape

Biuro Handlowe - Warszawa
Aleje Jerozolimskie 96
Warszawa 00-807

Biuro w Rybniku
ul. Kowalczyka 17
Rybnik 44-206

Monika Jaremków

dr Monika Jaremków
Dyrektor ds. Badań
tel:(+48) 666 068 671
badania@biostat.com.pl