×MENU Biostat

Tag: badania satysfakcji (3)


Zastosowanie SurvGo w procesie badania satysfakcji klientów

Wśród podstawowych czynników wpływających na efektywność działania firmy, można wyznaczyć utrzymywanie zadowolenia klientów na odpowiednio wysokim poziomie. Dzięki specjalistycznym narzędziom możliwym jest kontrolowanie poziomu owego zadowolenia poprzez realizację badania satysfakcji klientów. Proces badawczy nakierowany na zbadanie zadowolenia konsumentów, pozwala na wyznaczenie bodźców pozytywnie oddziałujących na klientów, a następnie wzmocnienie ich, przy wyeliminowaniu tych negatywnych.

 

Na co zwróci uwagę planując badanie?

Jednak, aby taki proces badawczy został rzetelnie przeprowadzony należy najpierw:

 1. skonkretyzować cel badawczy oraz wybrać te elementy, które będą podlegać badaniu;
 2. wyznaczyć próbę badawczą i dokonać jej wstępnej charakterystyki;
 3. wybrać narzędzie, które pozwoli na efektywne przeprowadzenie projektu z uwzględnieniem specyficznych cech próby badawczej.

Przy czym wybierając narzędzie, należy brać pod uwagę takie kwestie, jak między innymi: najlepsza forma kontaktu z klientami z uwzględnieniem ich wieku oraz spodziewanych kompetencji. Dokonując wyboru narzędzia warto dobrać takie, które pozwoli skontaktować się z klientem w odpowiednim czasie, który umożliwi pozyskanie rzetelnych odpowiedzi.

 

SurvGo jako aplikacja wspierająca proces badawczy

W celu zbadania poziomu satysfakcji klientów, można posłużyć się aplikacją SurvGo, która pozwala projektować oraz realizować badania tego typu. Oprogramowanie to daje szansę na przeprowadzenie innowacyjnego procesu badawczego z wykorzystaniem elektronicznej formy kontaktu z klientem, co stanowi ciekawszą oraz tańszą formę od klasycznych narzędzi typu PAPI. Ponadto SurvGo wyposażony jest w takie modułu, jak:

 • moduł gromadzenia danych - zebrane odpowiedzi są odczytywane i zapisywane w chmurze;
 • moduł analiz i raportowania – dostęp do bieżących statystyk w postaci tabeli/wykresów, porównywanie wyników badań cyklicznych oraz kontrolowanie poszczególnych wskaźników;
 • moduł zarządzania badaniem – zarządzanie kontami użytkowników z nadawaniem im odpowiednich uprawnień, dostęp z poziomu urządzeń mobilnych, śledzenie postępów badania;
 • moduł doboru/analizy próby;
 • moduł ankietyzacji – możliwość wydruku ankiet, przeprowadzenia badania online i wysyłania powiadomień o badaniu drogą e-mail;
 • moduł kreatora – personalizowanie kwestionariuszy, możliwość wykorzystania gotowych kwestionariuszy.

 

Aplikacja, która wesprze każde badanie

Dzięki wykorzystaniu odpowiednich narzędzi możliwym jest przeprowadzenie skutecznego badania satysfakcji klientów, które dzięki fachowym aplikacjom pozwoli na efektywną realizację postawionego celu. Z wykorzystaniem SurvGo w procesie badawczym zyskuje się możliwość projektowania oraz realizacji kompleksowych badań - zarówno tych jednorazowych, jak i cyklicznych.


Zastosowanie aplikacji SurvGo w badaniu satysfakcji klientów

Nakierowując podejmowane działania na zwiększenie sprzedaży, warto w systematyczny sposób kontrolować poziom zadowolenia klientów. Pozwoli na to zastosowanie aplikacji SurvGo w procesie badawczym, jakim jest badanie satysfakcji klientów. Dzięki tej aplikacji możliwym będzie regularne monitorowanie zadowolenie konsumentów z dokonanych zakupów czy z jakości otrzymanych usług.

 

Co należy wiedzieć o satysfakcji?

Utrzymując zadowolenie konsumentów na wysokim poziomie można budować przewagę względem konkurencji. Mówiąc o satysfakcji należy przede wszystkim pamiętać, o tym, że jest ona stanem dynamicznym, zmieniającym się w odpowiedzi na zachodzące zdarzenia np. jakość, dostępność produktu, atmosfera panująca wśród pracowników. Firma, która chce zyskać grono klientów lojalnych, powinna przede wszystkim zadbać o ich satysfakcję.

 

SurvGo jako aplikacja do kontaktu z klientem

Regularne kontrolowanie poziomu zadowolenia konsumentów możliwe jest dzięki zastosowaniu aplikacji SurvGo, usprawniających proces badawczy, która:

 • minimalizuje czas potrzebny na dotarcie do niezadowolonych konsumentów, a tym samym pozwala na szybką reakcję budującą pozytywny wizerunek firmy;
 • stosuje łatwe drogi kontaktu z klientami – SMS lub e-mail – w celu pozyskania oceny poziomu zadowolenia;
 • daje szansę na przeprowadzenie wartościowego wywiadu telefonicznego z niezadowolonymi klientami.

Wywiad z niezadowolonymi klientami powinien zostać przeprowadzony w odpowiednim czasie, który pozwoli na pozyskanie rzetelnych opinii, ocen, a tym samym zminimalizuje koszty, które należy przeznaczyć w celu odzyskania utraconych klientów.

 

Jakie korzyści wypływają z przeprowadzonego wywiadu?

W przypadku odczuwanego niezadowolenia przez konsumenta, konsulat w ciągu 24 godzin dzwoni do niego, a następnie przeprowadza z nim wywiad, który:

 • pozwala zidentyfikować źródło niezadowolenia;
 • umożliwia zdefiniowanie oczekiwań konsumentów względem firmy, produktu bądź usługi;
 • może zostać zakończony propozycją rabatu lub zaoferowaniem firmowych gadżetów, co pozwala przywrócić pozytywny wizerunek firmy, troszczącej się o swoich odbiorców.

 

Dlaczego warto zadbać o satysfakcję klientów?

Klient dokonując zakupów bądź korzystając z oferty powinien odczuwać satysfakcję. Brak satysfakcji u klienta rodzi negatywne opinie i oceny wśród klientów, które następnie przekazywane są przez niego kolejnym osobom. Stąd badanie satysfakcji klientów powinno skupiać się nie tylko na zbadaniu poziomu zadowolenia, ale także w zakresie swoich działań powinno budować pozytywny wizerunek firmy już w trakcie przeprowadzanego wywiadu.


Zaufali nam:

KONTAKT

shape

Biuro Handlowe - Warszawa
Aleje Jerozolimskie 96
Warszawa 00-807

Biuro w Rybniku
ul. Kowalczyka 17
Rybnik 44-206

Monika Jaremków

dr Monika Jaremków
Dyrektor ds. Badań
tel:(+48) 666 068 671
badania@biostat.com.pl