×MENU Biostat
Banki

 

 • Zamawiający: branża bankowa
 • Ilość placówek bankowych: 20
 • Zasięg: ogólnopolski
 • Problem: regularnie zmniejszająca się liczba umów zawieranych bezpośrednio w oddziale banku
 • Weryfikacja stopnia przestrzegania przez pracowników banku obowiązujących tandardów obsługi klienta
 • 20% wzrostu pod względem częstotliwości zawierania umów w oddziałach bankowych
 • Zbadanie jak klienci postrzegają placówki bankowe pod kątem wizualnym
 • Weryfikacja w jakim stopniu przestrzegane są procedury nawiązywania kontaktu z klientem
 • Monitoring spełniana standardów pod względem budowania lojalności
 • Jakość obsługi klientów w okienku
 • Prezentacja pracowników oraz stanowisk ich pracy
 • Kultura osobista personelu
 • Czas oczekiwania klientów na obsługę
 • Poczucie bezpieczeństwa o poufność udostępnianych danych
 • Ocena placówki pod względem aranżacji wnętrza
 • Weryfikacja umiejętności i kompetencji kadry
 • Tajemniczy Klienci zostali zobowiązani do sporządzania dokumentacji foto oraz audio z prowadzonych wizytacji oraz automatycznego jej przesyłania w celu weryfikacji
 • Nagrania były sporządzane z wykorzystaniem dedykowanej aplikacji na urządzenia mobilne
 • Klient oraz kadra menedżerska każdej z placówek korzystali ze specjalnej platformy, która umożliwiała im automatyczne generowanie raportów w formie czytelnych wykresów oraz tabel
 • System pozwalał na zgłaszanie ewentualnych reklamacji w przypadku zastrzeżeń dotyczących realizacji pomiarów tajemniczych klientów
 • Klienci banku czuli się traktowani w zbyt formalny sposób, a poziom kultury osobistej pracowników obsługi budził spore zastrzeżenia
 • Zaobserwowano rażące nieprawidłowości pod względem zapewniania klientom poczucia bezpieczeństwa o przekazywane dane
 • Zniechęcającym czynnikiem do odwiedzania placówek był ich mało estetyczny wygląd, a także nieuporządkowane stanowiska pracy
 • Kluczowym powodem rezygnacji z podpisywania umów w oddziałach była konieczność zbyt długiego oczekiwania w kolejce na obsługę
 • o 15% zwiększyła się częstotliwość umów podpisywanych w placówce
 • Klient udoskonalił standardy dotyczące poufności danych, a także skutecznie zmotywował pracowników do ich przestrzegania
 • Przeciętny czas oczekiwania na obsługę w okienku uległ skróceniu o 20%
 • Powstał program premiowania najlepszych pracowników obsługi, którzy stosują się do wdrożonych standardów
 • Wygląd placówek dostosowano do oczekiwań klientów

Zaufali nam:

KONTAKT

shape

Biuro Handlowe - Warszawa
Aleje Jerozolimskie 96
Warszawa 00-807

Biuro w Rybniku
ul. Kowalczyka 17
Rybnik 44-206

Monika Jaremków

dr Monika Jaremków
Dyrektor ds. Badań
tel:(+48) 666 068 671
badania@biostat.com.pl