×MENU Biostat
Fast Food
Badanie standardów obsługi klienta w restauracjach typu Fast Food
 
 
 • Klient: branża gastronomiczna
 • Ilość punktów usług: 12
 • Rozkład terytorialny: cała Polska
 • Problemy: spadek sprzedaży w ostatnim roku o 6% niedopracowane standardy obsługi klienta
 • Weryfikacji jakości obsługi klienta przez personel
 • Określenia zgodności zachowań personelu z przyjętymi standardami obsługi
 • Określenia trafności i użyteczności przyjętych standardów obsługi
 • Wskazania obszarów wymagających zmiany przyjętych procedur
 • Utrwalenie właściwych wzorów zachowań personelu i standardów obsługi
 • W 12 wybranych restauracjach sieciowych, zlokalizowanych na terenie całej Polski, przeprowadzono po cztery obserwacje metodą tajemniczego klienta
 • Każdą obserwację w wybranej restauracji prowadził inny audytor, co pozwoliło zobiektywizować wnioski oraz zminimalizować ryzyko rozpoznania obserwatorów
 • Obserwacje były rejestrowane z wykorzystaniem ukrytych mikrokamer oraz dyktafonów
 • Wykonane zostały zdjęcia dań oraz wybranych elementów przestrzeni restauracji
 • Audytorzy – bezpośrednio po przeprowadzeniu obserwacji – dokonali oceny jakości obsługi wypełniając odpowiedni kwestionariusz on-line
 • Zamawiający miał dostęp do danych kwestionariuszowych oraz do materiałów audio/wizualnych poprzez odpowiednią aplikację na stronie http://www.cati-system.pl/mystery-shopping
 • Zamawiający mógł wykorzystać aplikację internetową do samodzielnego bieżącego opracowywania wyników
 • Sporządzony został raport dla Zamawiającego zawierający ilościowe i jakościowe dane, zawarte na diagramach, tabelach, wykresach i zdjęciach, wnioski i rekomendacje
 • Personel otrzymał listę pożądanych zachowań oraz zdjęć przedstawiających, jak powinien i jak nie powinien wyglądać oferowany produkt
 • Obserwacje zostały powtórzone po upływie dwóch miesięcy od czasu przedstawienia wniosków z badań
 • Zweryfikowano jakość obsługi klienta, w takim zakresie jak:
 • czas reakcji obsługi
  - sposób powitania i pożegnania klienta
  - przekazanie informacji o produktach
  - zgodność ścieżki postępowania przy wyborze dań
  - zachowanie czystości miejsca spożywania posiłków
  - estetyka wydawanych posiłków
  - jakość wydawanych posiłków
 • Zalecono modyfikację standardów obsługi poprzez wprowadzenie wariantów dla określonego typu klientów oraz dla określonej pory dnia
 • Zmodyfikowano procedurę szybkiego diagnozowania potrzeb żywieniowych klientów
 • W niektórych restauracjach zalecono zmianę funkcjonalnych elementów przestrzeni
 • W punktach, w których zrealizowano obserwacje, liczba klientów wzrosła o ok 15-20%
 • W punktach, w których zastosowano rekomendacje, liczba klientów wzrosła o ok 8-16%

Zaufali nam:

KONTAKT

shape

Biuro Handlowe - Warszawa
Aleje Jerozolimskie 96
Warszawa 00-807

Biuro w Rybniku
ul. Kowalczyka 17
Rybnik 44-206

Monika Jaremków

dr Monika Jaremków
Dyrektor ds. Badań
tel:(+48) 666 068 671
badania@biostat.com.pl