×MENU Biostat
Stacje benzynowe

 

 • Klient: branża paliwowa, działalność na rynku regionalnym
 • Ilość punktów usług: 4
 • Rozkład terytorialny: województwo wielkopolskie
 • Problemy: niska konkurencyjność w stosunku do znanych stacji o zasięgu ogólnokrajowym i globalnym, przy konkurencyjnych cenach paliwa i oferowanych produktów
 • Oceny komfortu procesu tankowania paliw, w tym łatwości obsługi dystrybutorów
 • Oceny czytelności informacji na temat oferowanych; produktów i usług
 • Oceny komfortu posługiwania się sprężarką powietrza i odkurzaczem
 • Oceny jakości oferowanych na stacji posiłków
 • Oceny zachowania standardów higieny pracowników przy przygotowywaniu posiłków
 • Oceny wizerunku pracowników oraz komunikacji z klientem
 • Wypracowania standardów w zakresie formy i treści informacji wizualnych
 • Wypracowania standardów w zakresie wyglądu, zachowania pracowników oraz standardów komunikacji z klientem
 • Ewaluacji standardów obsługi klienta (w połączeniu z badaniem ilościowym)
 • Przeprowadzenie jednorazowych obserwacji każdej stacji w wykonaniu tajemniczego klienta
 • Rejestracja obserwacji z wykorzystaniem ukrytych mikrokamer oraz dyktafonów
 • Wykonanie zdjęć materiałów i przestrzeni informacyjnej
 • Wypełnienie kwestionariusza ankiety przez audytorów po zakończeniu każdej obserwacji
 • Udostępnienie Zamawiającemu danych kwestionariuszowych poprzez odpowiednią aplikację na stronie www.cati-system.pl/mystery-shopping
 • Sporządzenie raportu zawierającego ilościowe i jakościowe dane, wnioski i rekomendacje z zakresu wprowadzenia standardów obsługi klienta
 • Warsztat z Zamawiającym ukierunkowany na wypracowanie standardów obsługi klienta w połączeniu z usługą szkoleniową
 • Ponowne przeprowadzenie obserwacji w wykonaniu tajemniczego klienta w celu ewaluacji wypracowanych standardów
 • Modyfikacja standardów oraz wypracowanie wskazówek dla sprzedawców w zakresie komunikacji z klientem
 • Pozyskanie nowych klientów
 • Wzrost odsetka klientów korzystających z oferowanych na stacji posiłków i innych usług o 23%
 • Wzrost odsetka lojalnych klientów
 • Dostosowanie estetyki wnętrza oraz jego funkcjonalności do potrzeb klientów
 • Wysoki poziom zadowolenia faktycznych klientów (na podstawie badań ilościowych)

Zaufali nam:

KONTAKT

shape

Biuro Handlowe - Warszawa
Aleje Jerozolimskie 96
Warszawa 00-807

Biuro w Rybniku
ul. Kowalczyka 17
Rybnik 44-206

Monika Jaremków

dr Monika Jaremków
Dyrektor ds. Badań
tel:(+48) 666 068 671
badania@biostat.com.pl