×MENU Biostat
Kluby fitness
 
 
 • Klient: branża sport i zdrowie
 • Ilość klubów: 37
 • Rozkład terytorialny: cała Polska
 • Problemy: spadek sprzedaży karnetów o 10% w ciągu ostatnich 6 miesięcy
 • Wzrastający odsetek osób rezygnujących z realizacji procesu odchudzania po okresie testowym
 • Weryfikacja stosowania się trenerów personalnych oraz pracowników recepcji do obowiązujących standardów obsługi pacjenta
 • Identyfikacja przyczyn spadków sprzedaży karnetów
 • Zbadanie powodów dla których klienci nie decydują się na kontynuację procesu
 • Wzrost wyników sprzedaży o minimum 5% po 3 miesiącach od wdrożenia standardów
 • Wzrost o 15% liczby pacjentów przedłużających ważność karnetu po okresie testowym
 • Zbadanie wpływu zadowolenia z jakości obsługi pacjenta na skłonność do kontynuowania procesu
 • Wizyty tajemniczych pacjentów zostały przeprowadzone z wykorzystaniem elektronicznej aplikacji, za pomocą której audytorzy wypełniali ankietę oceny i obserwacji
 • Zamawiający zyskał stały dostęp do danych ilościowych oraz jakościowych z badań
 • Klient miał możliwość automatycznego generowania raportów w postaci wykresów oraz tabel
 • Uzyskane wnioski posłużyły modyfikacji stosowanych dotychczas standardów obsługi pacjenta
 • Dokumentacja z prowadzonych wizyt była sporządzana w postaci fotograficznej oraz audio-wizualnej
 • Klient mógł na bieżąco zgłaszać administratorowi uwagi oraz reklamacje poprzez dedykowaną aplikację
 • Dostęp do systemu raportowania uzyskali także menedżerowie poszczególnych placówek
 • Okazało się, że trenerzy personalni nie potrafili właściwie dopasować zaleceń żywieniowych do preferencji kulinarnych pacjentów, co przełożyło się na niezadowolenie z realizacji procesu, pomimo wyraźnych efektów utraty wagi;
 • Mocno zniechęcającym czynnikiem dla pacjentów był długi czas obsługi w recepcji
 • Niska skłonność do kontynuowania procesu wynikała również z nieprawidłowej realizacji standardów pod względem motywacji pacjentów, a także uchybień pod względem kultury osobistej trenerów personalnych
 • Modyfikacja i usprawnienie dotychczas stosowanych standardów obsługi z uwzględnieniem oczekiwań klientów
 • Aż 60% pacjentów klubów fitness jako kluczową kwestię wpływającą na skłonność do kontynuowania procesu wskazuje wysoką jakość obsługi
 • Wzrost wyników sprzedaży karnetów o 12% po roku od dnia rozpoczęcia badania metodą Tajemniczego Klienta
 • Wzrost o 20% liczby klientów decydujących się na przedłużenie ważności karnetu po okresie testowym

Zaufali nam:

KONTAKT

shape

Biuro Handlowe - Warszawa
Aleje Jerozolimskie 96
Warszawa 00-807

Biuro w Rybniku
ul. Kowalczyka 17
Rybnik 44-206

Monika Jaremków

dr Monika Jaremków
Dyrektor ds. Badań
tel:(+48) 666 068 671
badania@biostat.com.pl