×MENU Biostat

Różnice i podobieństwa ankiet pośrednich i bezpośrednich

Różnice i podobieństwa ankiet pośrednich i bezpośrednich

Szukając odpowiedniego sposobu na uzyskanie ważnych informacji możemy skorzystać z różnych rodzajów ankiet - bezpośrednich, jak i pośrednich. Wszystkie metody badawcze mają swoje szczególne cechy, dlatego warto zapoznać się z różnicami i podobieństwami ankiet pośrednich oraz bezpośrednich.

Cel ankiety

Bez względu na to, czy zdecydowaliśmy się na przeprowadzenie ankiety pośredniej, czy też bezpośredniej konieczne jest ustalenie celu badania. Każda ankieta musi mieć jasno określony cel. Najlepiej, aby dane badanie posiadało tylko i wyłącznie jeden cel, gdyż wtedy będzie ono jasne i zwięzłe dla respondentów. Jeśli cała ankieta będzie odnosiła się do wcześniej określonego celu badania, osoby przeprowadzające ankietę mogą być pewni, że zdecydowana większość respondentów nie będzie miała problemu ze zrozumieniem udostępnionych treści. Po określeniu celu ankiety należy zacząć tworzyć pytania. Bardzo ważne jest, aby wszystkie pytania zawarte w badaniu ankietowym dotyczyły wcześniej wyznaczonego celu, gdyż wtedy ankieta będzie zrozumiała dla respondentów.

Grupa docelowa ankiety

W każdej przeprowadzanej ankiecie osoba chcąca uzyskać dokładne dane musi określić grupę docelową. Każde badanie ma ściśle określoną grupę respondentów, która może się różnić pod wieloma względami. W zależności od tematu ankiety możemy chcieć uzyskać odpowiedzi od różnych osób. Grupa docelowa będzie wyznaczona pod wieloma względami, w zależności od preferencji i potrzeb osoby przeprowadzającej badanie. Czynnikami różnicującymi może być wiek, płeć, miejsce zamieszkania, wykształcenie, wysokość dochodu, czy zainteresowania. Poprzez dokładne sformułowanie grupy docelowej ankieter może uzyskać rzetelne dane, na podstawie których wyciągnie odpowiednie wnioski do dalszych działań.

Spotkanie z respondentami

Badania bezpośrednie są przeprowadzane podczas bezpośredniego spotkania osoby ankietującej z osobą ankietowaną. Ankieta jest przeprowadzana podczas osobistego spotkania tych dwóch osób. Do badań bezpośrednich zaliczamy ankiety CAPI, czy też PAPI. W przypadku badań pośrednich respondent uzupełnia ankietę, gdy nie ma ankietera w pobliżu. Do badań pośrednich zaliczamy ankiety CAWI, bądź też CATI. Ankiety online są wypełniane drogą internetową, gdzie osoba wypełniająca badanie nie ma żadnego kontaktu z respondentem. Natomiast w badaniach telefonicznych osoba przeprowadzająca ankietę ma styczność z respondentem poprzez rozmowę telefoniczną. W dobie pandemii zdecydowanie łatwiej jest korzystać z pośrednich badań ankietowych, gdyż nie wymagają one spotkania dwóch osób ze sobą. Wpływa to pozytywnie na przestrzeganie obowiązujących obostrzeń, które zdecydowanie ograniczają spotkania międzyludzkie. Dlatego w obecnych czasach najbardziej popularnymi metodami badawczymi są ankiety online oraz ankiety telefoniczne.

Czas przeprowadzania ankiet

Badania bezpośrednie wymagają zdecydowanie więcej czasu, niż ankiety pośrednie. Jest tak dlatego, gdyż ankiety osobiste wymagają dojazdu do respondenta, a także indywidualnej rozmowy. Badania pośrednie także mogą wymagać stałego kontaktu respondenta z osobą ankietującą, jak w przypadku ankiet telefonicznych, lecz mimo wszystko osoba ankietująca nie musi poświęcać czasu na dojazd do respondenta. Niewątpliwie najszybszą metodą badawczą są ankiety online, które zaliczają się do badań pośrednich. Jest tak dlatego, gdyż wiele osób w tym samym czasie może wypełniać udostępnianą ankietę.

Teraz, gdy już wiesz jakie są różnice i podobieństwa ankiet pośrednich i bezpośrednich możesz wybrać najlepszą dla siebie opcję. Pamiętaj, że każda metoda badawcza dostarczy Ci mniej lub bardziej szczegółowych informacji.

Zaufali nam:

KONTAKT

shape

Biuro Handlowe - Warszawa
Aleje Jerozolimskie 96
Warszawa 00-807

Biuro w Rybniku
ul. Kowalczyka 17
Rybnik 44-206

Monika Jaremków

dr Monika Jaremków
Dyrektor ds. Badań
tel:(+48) 666 068 671
badania@biostat.com.pl