Co nas wyróżnia?

Jakie korzyści oferujemy?

Kim są nasi leaderzy?

Co robi Tajemniczy Klient?

Na czym polega badanie Tajemniczy Klient?

Muduł statystyki/
raportowania

Cennik

Kontakt

Zostań tajemniczym klientem

Panel statystyk

Oprogramowanie, które jest przeznaczone do zarządzania wynikami badań, pozwala przechwytywanie odpowiedzi zwrotnej ze strony ocenianych sklepów na stworzenie różnych rodzajów kont, z różnymi zakresami uprawnień. System umożliwia też eksport danych do popularnych formatów plików, tj. format zgodny z MS Office. Opcje dostępne przy eksportowaniu danych, umożliwiają także przedstawienie graficzne zebranych danych.

Poniżej przykładowe zestawienia danych:

Administrator ma możliwość filtrowania wyników pod kątem miesiąca realizacji pomiarów, a także uzyskanych wyników dla każdego obszaru oraz poszczególnych pytań. System pozwala także tworzyć rankingi na podstawie wyników poszczególnych obszarów oraz na podstawie uśrednionych wyników całościowych.

Tabela 1. Przykładowy schemat zestawień danych dla administratora (managera)
Styczeń Obszar 1 - ocena wizualna Obszar 2 - obsługa klienta Obszar 3 - czas reakcji
P.1 P.2 P.3 P.1 P.2 P.3 P.1 P.2 P.3
Sklep 1 Pomiar 1 4,0 7,0 3,0 8,0 5,0 7,0 7,0 5,0 9,0
Pomiar 2 7,0 7,0 4,0 3,0 9,0 7,0 5,0 8,0 5,0
Średnia 5,5 7,0 3,5 5,5 7,0 7,0 6,0 6,5 7,0
Ocena
obszaru
(średnia)
5,3 6,2 6,5
Sklep 2 Pomiar 1 4,0 7,0 3,0 8,0 5,0 7,0 7,0 5,0 9,0
Pomiar 2 7,0 7,0 4,0 3,0 9,0 7,0 5,0 8,0 5,0
Średnia 5,5 7,0 3,5 5,5 7,0 7,0 6,0 6,5 7,0
Ocena
obszaru
(średnia)
5,3 6,2 6,5
Panel managera sklepu – poza kontem administracyjnym, mogą zostać utworzone również indywidualne konta dla wszystkich badanych placówek. Użytkownicy mogą podglądać oceny oraz dokonywać ich reklamacji. Panel wyposażony jest również w moduł benchmarku pozwalający na porównanie zarządzanej placówki z ocenami dla całej sieci.

Tabela 2. Przykładowy schemat zestawień danych dla managerów sklepów
Styczeń Obszar 1 - ocena wizualna Obszar 2 - obsługa klienta Obszar 3 - czas reakcji
P.1 P.2 P.3 P.1 P.2 P.3 P.1 P.2 P.3
Sklep 1 Pomiar 1 4 7 3 8 5 7 7 5 9
Pomiar 2 5 8 6 2 7 7 9 6 5
Średnia 4,5 7,5 4,5 5 6 7 8 5,5 7
Ocena obszaru 5,5 6 6,8
Średnia ocena wszystkich obszarów
(benchmark)
5,9 6,6 6,3 6,0 6,9 7,1 7,9 5,3 6,6
Średnia ocena obszarów dla wszystkich sklepów
(benchmark)
6,3 6,7 6,6
Wszystkie zadania realizowane są przy pomocy aplikacji online - http://www.cati-system.pl
http://www.opinia-klienta.pl
http://www.biostat.com.pl
http://www.cati-system.pl
http://www.biostat.com.pl