Co nas wyróżnia?

Jakie korzyści oferujemy?

Co robi Tajemniczy Klient?

Na czym polega badanie?

Jak wygląda raportowanie/statystyki

Cennik

Kontakt

Zostań tajemniczym klientem
Badania Mystery Shopping
14 lat doświadczenia
http://www.biostat.com.pl

Badania satysfakcji klientów

Mystery Shopping to nie jedyny sposób oceny jakości obsługi klienta. Miarodajny sposób na wykrycie mankamentów w obowiązujących standardach obsługi stanowi także badanie satysfakcji klientów - pomiar ukierunkowany zarówno na ocenę procesu zakupowego, jak i dostępnych produktów/usług czy lojalności konsumentów wobec dostępnych na rynku marek. Monitorowanie poziomu satysfakcji klientów i śledzenie ich opinii to krok niezbędny do sprawnego umacniania długotrwałej relacji klienta i przedsiębiorstwa.

Oferta badawcza Aby kompleksowo mierzyć satysfakcję klientów, zabiegamy aby każde nasze badanie w tym obszarze obejmowało:
 • określenie poziomu zadowolenia klientów z m.in. dostępnej oferty, sposobu obsługi czy procesu komunikacji marketingowej - weryfikacji zadowolenia towarzyszy zebranie odczuć i opinii na ww. tematy;
 • wykazanie tych płaszczyzn działalności, które przekładają się na niezadowolenie klientów z zakupu produktu/usługi;
 • ustalenie stopnia lojalności klientów wobec firmy i jej konkurentów;
 • wypracowanie katalogu oczekiwań klientów, a w tym - porównanie oczekiwań faktycznych z założonymi przez firmę na etapie wypracowania strategii działania oraz wskazanie tych wymogów konsumenckich, które należy mieć na uwadze na etapie modyfikacji/optymalizacji dostępnej oferty;
 • przygotowanie wniosków oraz wynikających z nich rekomendacji, które pozwolą budować efektywną relację klient-firma na każdym etapie procesu sprzedaży.


Oferowane przez nas badanie satysfakcji klientów ma charakter kompleksowy także z tego względu, że objąć może i klientów indywidualnych, i instytucjonalnych, zaś zbierane wskazania dotyczyć mogą wszystkich typów podmiotów rynkowych - niezależnie od ich wielkości, sektora czy zasięgu ich oferty.

Nasza metodologia badawcza
Badania satysfakcji klientów prowadzimy w oparciu o sprawdzony model, wypracowany przez L.L. Berry’ego, V.A. Zeithaml oraz A. Parasuremana. Sposób prowadzenia pomiaru uwzględnia ponadto specyfikę sektora, w której działa zamawiający badanie, a także - jego indywidualne wymagania.

W procesie badawczym pomiaru satysfakcji klienta:
 • wykorzystujemy analizę opartą na metodzie SERVQUAL - stanowi ona wiodące rozwiązanie, rekomendowane przez amerykański zespół naukowców z Uniwersytetu w Miami;
 • dla określenie stopnia zadowolenia z zakupu operujemy współczynnikiem Customer Satisfaction Index;
 • łączymy metodologię ilościową (ankietyzacja CAWI, CATI, CAPI oraz PAPI) oraz jakościową (wywiady IDI);
 • odwołujemy się do tzw. analiz lustrzanych - dla pozyskania kompleksowej oceny sytuacji zestawiamy ocenę klientów na temat obsługi i opinie pracowników w tym zakresie.
Czytaj więcej: http://www.biostat.com.pl/badania-satysfakcji-klientow.php

Oprogramowanie do ankietyzacji online
Poziom satysfakcji bywa zmienny w czasie - warto zatem jego pomiar monitorować w sposób ciągły. Stały monitoring w tym zakresie umożliwia SurvGo TM - autorskie oprogramowanie do badania satysfakcji klientów. Platforma pozwala na realizację pełnego procesu badania - od chwili projektowania narzędzia i założeń pomiaru, przez właściwą realizacje ankietyzacji, aż po analizę danych zebranych w jej toku. Atutami naszego oprogramowania są m.in.:
 • przyjazny interface - zadbaliśmy o jego wysoką intuicyjność i responsywność;
 • kreator ankiet obejmujący gotowe szablony i kwestionariusze ankiet;
 • możliwość eksportu bazy wyników do formatów XLS, CSV oraz SAV;
 • możliwość dynamicznego przeglądu statystyk z realizacji badania;
 • automatyzacja procesu analiz rozkładu odpowiedzi;
 • możliwość generowania ankiet papierowych - wydruk kwestionariuszy elektronicznych;
 • moduł newslettera - obsługa wbudowanego systemu mailingowego.
Czytaj więcej: http://www.cati-system.pl/aplikacje/ankiety-online

Jakub Galeja
Senior Project Manager
e-mail: bsp@biostat.com.pl


Fast food
więcej

Hotele
więcej

Banki
więcej

Telefonia komórkowa
więcej

Stacje benzynowe
więcej

Butiki odzieżowe
więcej

Kluby fitness
więcej

Biura podróży
więcej

Zaufali nam:

KontaktBiuro Handlowe - Warszawa
Aleje Jerozolimskie 96
Warszawa 00-807

Biuro w Rybniku
ul. Kowalczyka 17
Rybnik 44-206


dr Monika Kurpanik
Project Manager
tel:(+48) 666 068 671
tk@biostat.com.pl


(+48) 22 12 28 025
(+48) 668 300 664
http://www.opinia-klienta.pl
http://www.cati-system.pl/mystery-shopping
PRACA FORUM KONTAKT